Последни теми от IPB форум на главната страница на сайта.
Публикувана от ko6rata на January 19 2011 10:35:31

Разширена новина
Трябва да имаме сървър поддържащ PHP и MySQL. Може и да имаме инсталиран подобен сървър на компютъра - разберете как от този урок. За инсталация на самия форум можете да погледнете този урок.

След това трябва да имаме инсталиран IPB форум.

Сега идва ред на писането. Поставете този код в страницата на сайта ви, там, където искате да се изкарват последните теми.

<?php
$host="localhost";
//Ако го държите на вашия сървър. Ако не, посочете пътя до сървъра.
$user="root";
$pass="";
$db="ipb";
//Прии мен е така, защото така съм кръстил БД на форума. Ако вие сте я кръстили по друг начин, променете го.
$table_topics="ibf_topics";
$table_forums="ibf_forums";
$table_category="ibf_categories";
$laforums="10";
//Колко теми да показва. Вие можете да изберете повече или по-малко.
$link=mysql_connect($host, $user, $pass);
$db=mysql_select_db($db);
$query="select * from $table_topics order by start_date desc limit 0,$laforums";
$result=mysql_query($query, $link);
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
$query1="select * from $table_forums where id='$row[forum_id]'";
$result1=mysql_query($query1, $link);
$row1=mysql_fetch_array($result1);
$forum_name=$row1[name];
$category_id=$row1[category];
$cat=$row2[name];
if ( $row[posts]==0 ){
echo "<a xhref='Пътя до форума/index.php?showtopic=$row[0]'>$cat: $row[title]</a><br>";
}
//Това е за заглавието на темата.
else {
echo "<a xhref='Пътя до форума/index.php?showtopic=$row[0]'>$cat: $row[title]</a> ($row[posts])<br>";
}
//Това е за броя на отговорите в темата.
}
?>

Можете да го добавите и с Dreamweaver. После с CSS можете да променяте шрифта на текста, големината и др.