Смяна на глави
Публикувана от smilev на January 17 2011 14:55:11

Разширена новина
Ще използваме две снимки:
[img]http://lesson2me.com/images/news/1AFFAF.jpg[/img]
-> на слой Muscles
[img]http://lesson2me.com/images/news/2GAGDG.jpg[/img]
-> на слой William

Стъпка 1:

Започнете да селиктирате главата, която ще местите с Pen Path.
[img]http://lesson2me.com/images/news/3ADGHGAH.jpg[/img]
Стъпка 2:

След като двършите със селектирането копирайте и поставете главата върху тялото. В случая главата беше твърде голяма за тялото. Намалих Opacity на 80% и използвах Free Transform tool (Edit > free Transform…) за да свия галвата в нужния размер. (Опитах се да доближа максимално устата на мъжа с тази на дядото, за да изглежда по-естествено.)

[img]http://lesson2me.com/images/news/4ASASAS.jpg[/img]