Лесен урок за CSS
Публикувана от smilev на January 12 2011 10:55:10

Разширена новина
В css може да предифинирате оригиналните тагове като body, td, h1, texarea, select, div, span и всички други. Удобно е за да зададете стила на текста в целия html документ например:

body {
css стилове определящи размер, шриф, цвят на текста.
}

Може също така да дефинирате собствени стилове. Например искаме да направим отделен стил за менюто със специфичните css стилове. Избираме си име "main_menu" примерно. В html кода е class="main_menu" там където искате да се приложи стила.

съдържание на менюто

А css кода трябва да изглежда така:
.main_menu {
css стилове за менюто
}

Ето таблица с някой от основните css стилове.
Име    Тип    Обяснение    Стойност
Font-size    шрифт    С тази команда контролирате размера на текста.    Числена стойност за да определяте размера.
Font-weight    шрифт    С тази команда може да направите текста нормален, дебел или тънък.     Normal, Bold, Bolder, Lighter
Font-style    шрифт    Може да използвате това, това за да направите текста наклонен.    Normal, italic, oblique
Font-Family    шрифт    Наглася шрифта на текста    Arial, Veranda или други стандартни шрифтове
Color    текст    Определя цвета на текста    16тичен код: #FFFFFF (бяло)
Text-decoration    текст    Добавя подчертаване на текст    none, underline, blink, overline
Word-spacing    текст    Контролира разстоянието м/у буквите    normal, или цифрена стойност
Text-transform    текст    Може да преобразува буквите в главни или малки    none, capitalize, uppercase, lowercase
text-align    текст    Определя на къде да е подреден текста.    Left, Right, Center, Justify
Text-indent    текст    Колко на вътре е отместен текста от първия ред.    0 или някаква числена стойност
Background-color    фон    Цвят на фона    16тичен код: #FFFFFF (бяло)
background-image    фон    Наглася картинка за фон    none, url(път/до/картинката)
background-repeat    фон    Контролира как се повтаря фоновата картинка    repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat

За пример ще направим class а име "background".

.background {
background: #ffffff; - цвета на фона ще е бял
border-color: #F9F9F9; -цвета на контура ще е светло сив.
border-style: solid; - контура ще е непрекъсната линия
boder-width: 2px; - ширината на контура ще е 2пиксела
color: #000000; - цвета на текста ще е черен
text-decoration: blink; - текста ще мига
font-family: veranda; - за шрифт ще се използва "Verdana"
}

CSS е доста прост, прочетете няколко урока още, опитайте сами и много бързо ще се научите.

източник: Arutha.co.uk
превод: nma